12 september : Brink ontvangt jump In certificaat tijdens Jaaropening nieuwe schooljaar

Gezonde school behaalt certificaat

8.30 Leerlingen en leerkrachten ontvangen ouders in de klas en leggen uit wat de leerlingen dit jaar zullen gaan leren.

 

9.30 Directie geeft uitleg over de verbterdoelen van dit schooljaar:
         Voorstellen teamleden

 

10.00 feestelijke uitreiking Jump In certificaat

 

10.30 informatiemarkt ketenpartners

( logopedie/ergotherapie/madi/Buddies/swazoom/huiswerkklas/brede school)

 

11.00 koffietafel voor ouders