Engels in groep 1 t/m groep 8

Alle leerlingen op de Brink krijgen Engelse les; Ook de kleuters!
Er is nu een doorgaande leerlijn Engels voor de groepen 1-8

In allerlei filmpjes op het digibord geeft een ” Native speaker” uitleg en instructie. De kinderen kennen haar al van de televisie.

 

Na een proefperiode van 4 weken heeft het team van de Brink unaniem voor de methode ” Take it easy” gekozen. Alle leerlingen zijn enthousiast en het is verrassend hoeveel Engels veel leerlingen al begrijpen. 

 

De groepen 7 en 8 krijgen extra lessen. ZIj stappen op een wat lager niveau in om aan de nieuwe methode te wennen. Het niveau van deze methode ligt namelijk een flink stuk hoger dan dat van de vorige methode.

Door meer lessen per periode te volgen, eindigen zij eind van het schooljaar toch op het gewenste niveau.

ZIj kunnen zelf aan het eind van het jaar een klein examentje doen.