Enorme vooruitgang in het maken van huiswerk, maar we zijn er nog niet!

ingevoerd op 07-10-2018

Vanaf de zomervakantie zetten we alles op alles om alle leerlingen hun huiswerk te laten maken. We informeren u over de voortgang door van Rekentuin en Taalzee maandelijks een overzichtmee te geven. In oudergesprekken wordt het huiswerk altijd besproken. We mailen regelmatig als het niet op orde is. Leerlingen bespreken het met de leerkracht en gaan er een groepsdoel van maken. Bij de rapporten voegen we de overzichten toe.

Van de 162 leerlingen van groep 4-8 maken nu 106 leerlingen het rekenhuiswerk volgens afspraak!  Dat is een flinke groei t.o.v. vorig schooljaar.

65% van de leerlingen maakt op dit moment het huiswerk Rekentuin.
Taalzee wordt nog iets minder goed gemaakt.

 

Doel is dat het bij meer dan 85% van de leerlingen op orde is. 

 

Kijkt u met ons mee?!